Energietuin De Noordmanshoek

Energietuin de Noordmanshoek

Ten noorden van Wijhe, tussen de spoorlijn Zwolle-Deventer en de IJsseldijk, komt Energietuin de Noordmanshoek. In een open gebied van 25 hectare, dat in het verleden werd aangekocht als bedrijventerrein, maar nooit zo werd ingevuld en nu wordt gepacht door boeren.

Een groep actieve bewoners, verenigd in Stichting De Noordmanshoek, werkt al sinds 2015 aan een plan voor een duurzame invulling van locatie. Inmiddels is de kogel door de kerk: samen met de gemeente Olst-Wijhe, Wageningen University & Research en Natuur en Milieu Overijssel, ontwikkelden ze een concept voor een van de eerste Energietuinen van Nederland. De 6,5 hectare zonneveld (ontwikkeld door energiecoöperatie Goed Veur Mekare) en 1,5 hectare voor biomassateelt gaan straks een bijdrage leveren aan de opgave voor duurzame energie van de gemeente Olst-Wijhe.

Landgoed

Het plan is om Energietuin de Noordmanshoek in te richten als landgoed. Er komt onder andere een zonnepark, een voedselbos, een tuinderij, een boomgaard en een havezate in de vorm van een aantal woningen. De Energietuin wordt een plek speciaal voor de inwoners van Olst-Wijhe: waar je kunt wandelen, waar kinderen kunnen spelen en waar zelfs wat te leren valt over natuur en energie.

schetsontwerp (detail) Energietuin de Noordmanshoek
Een detail uit het ontwerp. Download het hele concept ontwerp (PDF)

Meer weten over deze Energietuin? Neem contact op met:

Kerngetallen

  • totale oppervlakte 25 ha.
  • zonneveld 8 ha.
  • maatschappelijke functies 68%
  • vermogen 7,8 MW
  • stroom voor 2.300 huishoudens

Lees meer over Energietuin de Noordmanshoek

Nieuws over deze Energietuin