Raad van inspiratie

Raad van Inspiratie

Vijf bekende namen uit de energietransitie helpen met adviezen en inspiratie om het initiatief Energietuinen van de Natuur en Milieufederaties groter te maken. De Raad van Inspiratie komt enkele keren per jaar bijeen om in een informele setting het projectteam gevraagd én ongevraagd advies en inspiratie te geven. De leden van de Raad nemen zitting op persoonlijke titel en hun deelname is onbezoldigd.

Caro Agterberg

Caro Agterberg

Caro Agterberg is vormgever en winnaar Energy meets the Arts voor haar idee om met zonnepanelen enorme schilderijen in het landschap te ontwikkelen, die meteen ook een verhaal vertellen over dat landschap. Sindsdien zit ze middenin de energietransitie en is ze nauw betrokken bij de ontwerpen van een aantal zonneparken, waaronder in Assen en het grote project ‘De Langste Boomgaard’ aan de A15 in de Betuwe waarbij gestreefd wordt naar een zachte landing van energietransitie in het DNA van de streek. Ze vindt het belangrijk dat kunstenaars, architecten of vormgevers direct bij aanvang van een project betrokken zijn. Pas dan kun je zorgen voor innovatieve ideeën.

(foto: John van Hamond)

Erik Mol

Erik Mol

Erik Mol werkt voor de gemeente Bronckhorst en is een van de geestelijke vaders van Solarpark de Kwekerij. Hij ziet het als een natuurpark waar een combinatie is gemaakt met  zonnepanelen, opvang hemelwater en recreatie. Het werd in 2016 aangelegd. Hoewel het enorm goed is ontvangen, heeft het nog weinig navolging gehad. Hij is daarom blij dat een initiatief als Energietuinen daar verandering in brengt.

Jeroen Everaert

Jeroen Everaert

Jeroen Everaert is de oprichter van conceptontwikkelaar The Mothership. Al meer dan twintig jaar actief in het realiseren van grote kunstprojecten en deze knowhow wil hij inzetten in het ontwerpen van bijzondere zonneparken die geaccepteerd en zelfs omarmd worden. Hij gelooft dat als je het goed doet, je mensen nieuwsgierig kunt maken en naar een zonnepark toe kunt lokken en de weerstand die er soms is, kunt verkleinen tot ‘yes, please in my backyard’.

(Foto: Vincent van Dordrecht)

Wim Sinke

Wim Sinke

Wim Sinke is hoofdonderzoeker bij TNO en hoogleraar zonne-energie aan de Universiteit van Amsterdam. Hij vindt het belangrijk dat zonneprojecten zich niet alleen richten op het opwekken van hernieuwbare elektriciteit en daarmee aan het realiseren van klimaatdoelen, maar ook een positieve bijdrage leveren aan andere grote maatschappelijke uitdagingen. Denk aan biodiversiteit, ruimte voor circulaire landbouw en voor wonen, werken en recreëren. Daarnaast vindt hij dat het ontwerp van een zonnepark recht moet doen aan de omgeving, wat niet betekent dat er niets zou mogen veranderen. Hier valt nog veel te winnen: het land doorkruisend ziet hij een ‘catalogus van gemiste kansen’.