Privacy

Privacyverklaring

De Natuur en Milieufederaties vinden de bescherming van de persoonlijke levenssfeer van haar supporters/achterban en bezoekers van de websites belangrijk en vanzelfsprekend. Persoonlijke gegevens worden dan ook met de grootst mogelijke zorgvuldigheid behandeld en beveiligd.

Deze website is beveiligd met SSL
De verbinding tussen u als bezoeker van een website en de server waar de website is ondergebracht, wordt beveiligd middels zeer sterke encryptie. Zo kunt u veilig gegevens versturen zoals een helpdeskvraag of aanmelding als supporter of lezer van onze nieuwsbrief.

Gebruiksvoorwaarden
Door het gebruik van onze website gaat u akkoord met de toepasselijkheid daarop van onze gebruiksvoorwaarden. Wij wijzen u erop dat deze voorwaarden van tijd tot tijd kunnen worden gewijzigd. Bezoekers van de site wordt geadviseerd periodiek de voorwaarden op wijzigingen na te gaan.

Toepasselijkheid
Deze gebruiksvoorwaarden zijn van toepassing op het bezoek aan en gebruik van deze website van de Natuur en Milieufederaties (NMF’s) alsmede op de op of via deze website aan u ter beschikking gestelde informatie, aanbevelingen en/of diensten. Op de site van de NMF’s treft u een aantal links aan naar andere websites. De NMF’s dragen geen verantwoordelijkheid voor de omgang met uw gegevens door die partijen. Lees hiervoor de privacyverklaring / privacy statement – indien aanwezig – van de site die u bezoekt.

Verwerking van Persoonsgegevens

De NMF’s is het landelijke samenwerkingsverband van 12 provinciale Natuur en Milieufederaties. Wanneer je informatie of brochures aanvraagt, lid of donateur wordt van een van de 12 Natuur en Milieufederaties, deelneemt aan activiteiten of campagnes, worden je gegevens vastgelegd bij de betreffende NMF en NMF’s. De NMF’s gebruikt je gegevens voor de uitvoering van je aanvraag of bestelling en om leden, donateurs en bezoekers te informeren over (landelijke) projecten, campagnes, donatieverzoeken en het werk van de Natuur en Milieufederaties. Je gegevens worden niet buiten de NMF’s met derden gedeeld. Als je geen prijs stelt op andere informatie over de NMF’s dan datgene waarom je vraagt, dan kun je dat op het contactformulier aangeven. Je kunt ook contact opnemen met ons secretariaat om je gegevens voor deze doeleinden te laten blokkeren zoals geen post, geen e-mail, geen telefoon.

Uw rechten volgens de wet Bescherming Persoonsgegevens

  • Recht van verzet: indien u geen prijs stelt op ongevraagde reclame, kunt u dat bij de NMF’s aangeven. De kanalen “post”, “e-mail” of “telefoon” worden dan geblokkeerd.
  • Recht op inzage: op uw verzoek meldt de NMF’s aan u welke persoonsgegevens van u zijn vastgelegd.
  • Recht op correctie: indien persoonsgegevens die de NMF’s van u heeft vastgelegd niet juist blijken te zijn, zullen wij deze op uw verzoek aanpassen. Hiertoe kunt u mailen naar info@natuurenmilieufederaties.nl of bellen naar 030-2567360.