Over Energietuinen

Een Energietuin? Ja, een Energietuin!

In de Energietuin is het goed toeven. Gezelligheid, natuur, recreatie en schone energie gaan hier hand in hand.

Een Energietuin is een multifunctionele plek waar meer gebeurt dan alleen groene energie opwekken. Het is ook een plek waar de natuur tot bloei komt. Mensen kunnen er recreëren en leren over duurzame energie. En zeker zo belangrijk: we ontwerpen en maken de Energietuin samen met de omgeving. Zo moet er een beleefbaar landschap ontstaan dat meerwaarde levert voor het gebied.

Natuur én klimaat

Om onze klimaatdoelen te halen zijn grootschalige zonneweides en windparken – naast tal van andere maatregelen met betrekking tot energietransitie – onontbeerlijk. De Natuur en Milieufederaties (NMF’s) vinden het essentieel dat deze energie zorgvuldig wordt ingepast in ons landschap. Met oog voor biodiversiteit, landschap en natuurbeleving. Om dit aan te jagen, hebben de NMF’s het concept Energietuinen gelanceerd. Zodat we onze klimaatdoelen halen en tegelijk kunnen blijven genieten van landschap en natuur.

“Met Energietuinen werken we niet alleen aan het klimaat, maar ook aan biodiversiteit. Op deze schaal, met deze mate van professionaliteit en met veel zeggenschap voor de lokale omgeving is dit een nieuwe aanpak waarmee we stappen zetten naar het energielandschap van de toekomst.”

Annie van de Pas (directeur Natuur en Milieufederaties)

Groeiende beweging

Op dit moment wordt er gewerkt aan meerdere pilots die regionaal en landelijk een voorbeeldfunctie zullen vervullen. Naast deze pilots maakt een uitgebreid traject van voorlichting, educatie, samenwerking en begeleiding onderdeel uit van het project. Hiermee willen we de betrokkenheid onder burgers versterken en de professionaliteit van de burgerbeweging vergroten. Het is de bedoeling dat er over een aantal jaar in heel Nederland plekken gaan ontstaan waar duurzame energieopwekking samengaat met natuur en landschapswaarden, recreatie en educatie.

Wil je ook aan de slag met een Energietuin? Bekijk hoe we jouw initiatief verder kunnen helpen