Vrijwilligers monitoren biodiversiteit

1 mei 2023

Vrijwilligers monitoren biodiversiteit van Energietuin de Noordmanshoek

Vrijwilligers monitoren biodiversiteit bij Energietuin de Noordmanshoek
Vrijwilligers monitoren biodiversiteit van Energietuin de Noordmanshoek

De Noordmanshoek wordt één van de eerste Energietuinen van Nederland: een landgoed waar duurzame energieopwek, natuur, recreatie en wonen op een creatieve manier gecombineerd gaan worden. In dit gebied dat volop in ontwikkeling is, ligt al een zonneveld en de komende jaren wordt het groen verder aangelegd. Maar welk effect heeft dat op de soorten die er voorkomen?

Het is mooi om te zien hoeveel soorten planten er onder de zonnepanelen tevoorschijn komen, vorig jaar al 59 verschillende planten! Maar wat is de invloed van de ontwikkeling van de Energietuin op de soorten die in de Noordmanshoek voorkomen? En hoe zorgen we ervoor dat de inrichting en het beheer van het landgoed zo goed mogelijk aansluiten bij de ecologie? Om meer inzicht hierin te krijgen zetten we een monitoringssysteem op, waarmee we zowel planten, vlinders als vogels gaan tellen in het gebied.

Vrijwilligers

Voor de monitoring doet Natuur en Milieu Overijssel, samen met Stichting de Noordmanshoek, Goed Veur Mekare, Landschap Overijssel en IVN een beroep op enthousiaste vrijwilligers die het veld in willen gaan om de plant- en diersoorten in kaart te brengen. Inmiddels hebben zich al 12 enthousiaste vrijwilligers aangemeld en is er een eerste startbijeenkomst geweest. Tijdens de bijeenkomst stonden vooral de interesses en mogelijkheden van de vrijwilligers centraal. Een heel diverse groep wat betreft ervaring en voorkeuren. Extra leuk, want zo kunnen de vrijwilligers ook van elkaar wat leren. De komende weken gaat de groep van start met het structureel monitoren van vogels, (dag)vlinders en planten. Op incidentele basis willen we hier ook zoogdieren en vleermuizen aan toevoegen. De informatie die wordt verzameld, geeft samen met de nulmeting die Ecocertified eerder heeft gedaan, inzicht in hoe het gebied de komende jaren verandert.

Kom monitoren in de Energietuin

Lijkt het je leuk te helpen om vogels, vlinders en/of planten in de Noordmanshoek in kaart te brengen? Of heb je interesse in het monitoren van een andere soort? Je kunt je nog aanmelden. We verwachten dat je zo’n vier keer per jaar het gebied ingaat om de soorten in kaart te brengen.

Ik heb interesse!