Eerste metingen EcoCertified Solar Label uitgevoerd in de Energietuinen

11 juli 2022

Eerste metingen EcoCertified Solar Label uitgevoerd in de Energietuinen

Energietuin Assen Zuid – Fabrice Ottburg

In mei en juni zijn in de Energietuinen (Assen-Zuid en Wijhe) de eerste metingen uitgevoerd om de natuurwaarden in kaart te brengen voor het project EcoCertified Solar Label. In dit onderzoek van Wageningen University & Research (WUR), Eelerwoude, NL Greenlabel, TNO, Holland Solar en tien ontwikkelaars, wordt onderzocht hoe biodiversiteit in zonnevelden verbeterd kan worden door ontwerp en beheer.

De metingen in de Energietuinen geven de startsituatie aan, zodat de komende jaren in kaart gebracht kan worden welke invloed de zonnepanelen, het beheer en de aangebrachte vegetatie hebben op de biodiversiteit. De Natuur en Milieufederaties hopen zo wetenschappelijk aan te tonen dat in de Energietuinen de opwek van zonne-energie goed samengaat met natuur en zelfs tot een toename van biodiversiteit zal leiden.

Tellen en cameravallen

Bij de metingen (uitgevoerd door onderzoekers van Wageningen Environmental Research) is een eerste inventarisatie gedaan van de aanwezige bijen, vlinders, insecten, vogels, zoogdieren en het bodemleven. In de Energietuin Wijhe worden hierbij cameravallen gebruikt, zodat ook de nacht-actieve dieren in kaart gebracht kunnen worden. De meting zal in 2024 worden herhaald, om zo de staat van de biodiversiteit in de Energietuinen wetenschappelijk vast te stellen.

Niet een luxe, maar een verplichting

De plus op biodiversiteit is niet zomaar een leukigheidje, het is een verplichting in de gedragscode van Holland Solar waar alle aangesloten ontwikkelaars van zonneparken zich aan hebben gecommitteerd. De Natuur en Milieufederaties denken dat het niet zo ingewikkeld hoeft te zijn, als je vooraf nadenkt over de beplanting tussen en rondom de zonnepanelen.

Projectleider Remco Mur van de Energietuin Assen-Zuid: “In het vernieuwende concept van de Energietuinen nemen we inderdaad een iets minder hoge bezettingsgraad van zonnepanelen als uitgangspunt. Maar je krijgt daar veel voor terug. Met een ontwerp en beplantingsschema gericht op de toename van amfibieën, zoogdieren en insecten zoals wilde bijen, zweefvliegen en (dag)vlinders, krijg je ook nog eens een beleefbaar zonneveld. De Energietuinen worden een plek waar je kan recreëren, iets leren over de natuur en zonne-energie of gewoon even je elektrische fiets kunt opladen.”

Energietuin Wijhe – Fabrice Ottburg

Serieuze winst voor biodiversiteit?

Alex Schotman, onderzoeker bij Wageningen Environmental Research, licht het onderzoek toe: “Eén van de vragen in EcoCertified is of ruimte tussen de panelen bij goed beheer een serieuze winst voor biodiversiteit oplevert. Niet uitgesloten is dat zonnepanelen juist een positief effect hebben op nabijgelegen landschapselementen (dit is bestaande vegetatie zoals houtwallen, bermen, bosjes). In de Energietuinen is veel meer ruimte gereserveerd voor landschapselementen dan in gangbare zonneparken. Dit aspect kun je dus vooral daar onderzoeken.”

Laten zien hoe het kan

Met het EcoCertified-project werken de Natuur en Milieufederaties (NMF’s) mee aan de ontwikkeling van een kwaliteitslabel gebaseerd op onderbouwde vuistregels die moeten garanderen dat een zonnepark een meerwaarde biedt voor biodiversiteit en bodemkwaliteit. In de pilotprojecten van Energietuinen in Assen-Zuid, Wijhe en later ook Mastwijk worden de komende jaren metingen uitgevoerd. Met een bijdrage aan het ontwikkelen van een kwaliteitslabel voor zonneparken willen de NMF’s helpen het concept wetenschappelijk te onderbouwen en anderen te inspireren voor een soortgelijke aanpak van zonneparken als in de Energietuinen.

Lees hier meer over EcoCertified Solar Label

Lees meer over de Energietuinen die in ontwikkeling zijn