Domper voor initiatiefnemers Noordmanshoek

3 januari 2024

Domper voor initiatiefnemers Noordmanshoek

Voorzitter Anton Kleineschaars toont het ontwerp voor Energietuin de Noordmanshoek (foto: Weekblad voor Salland)

Geschokt en enorm teleurgesteld. Zo reageerden de vrijwilligers van Stichting de Noordmanshoek toen ze eind vorig jaar van wethouder Blind te horen kregen dat hun plan van aanpak  voor de ontwikkeling van de Noordmanshoek niet voldoet aan de randvoorwaarden van het raadsbesluit in februari 2023. Toch blijven de vrijwilligers die samen met Natuur en Milieu Overijssel werken aan de eerste Overijsselse Energietuin enthousiast over hun plannen.

Door vrijwilligers en omwonenden is er jarenlang gewerkt aan een duurzame invulling voor het voormalige bedrijventerrein in Wijhe, om een oplossingen te bieden voor verschillende uitdagingen waar de gemeente voor staat. De Energietuin wordt ingevuld als een duurzaam landgoed, waar natuur, landbouw, energieopwek en wonen samenkomen. Op verzoek van de gemeente werden in 2022 zo’n 70 woningen ingepast in het ontwerp. Begin februari 2023 stemde de gemeenteraad in om onder regie van de stichting definitief door te gaan met de plannen voor landgoed De Noordmanshoek.

Donderslag

Dat de plannen nu geheel onverwachts afgeketst worden door het college van B&W komt als een donderslag bij heldere hemel. Voorzitter Anton Kleineschaars: “We zijn we enorm teleurgesteld dat het college geen inhoudelijk gesprek met ons heeft gevoerd over het plan van aanpak en de juistheid daarvan. Het college stelde zich niet als partner op, maar maakte haar eigen conclusies gelijk openbaar.”

Samen met de gemeente zijn er eerder verschillende strategieën verkend over de realisatie. In het plan van aanpak van de stichting zijn andere keuzes gemaakt over samenwerkingspartners, maar het ontwerp voor De Noordmanshoek is daarbij niet veranderd. In de gesprekken die voorafgaand aan de indiening van het plan met de gemeente zijn gevoerd, leek deze hiermee in te stemmen. In gesprek met wethouder Blind op woensdagavond 29 november bleek dat echter niet zo te zijn.

Hoe nu verder?

Stichting Noordmanshoek, Natuur en Milieu Overijssel en andere betrokken zetten zich al jaren met hart en ziel in om De Noordmanshoek een mooie, duurzame toekomst te geven. Er ligt een mooi en haalbaar plan, dat Wijhe duurzamer maakt, een bijdrage levert aan de woningopgave en ook nog eens uit de samenleving zelf komt. Alle betrokken organisaties staan nog steeds vol achter dat plan. “Het kan niet zo zijn dat deze goed doordachte plannen op basis van eenzijdige conclusies van tafel gaan, aldus Anton Kleineschaars.”

De komende tijd gaan stichting de Noordmanshoek en Natuur en Milieu Overijssel in gesprek met raadsfracties en andere betrokken partijen of inwoners om de plannen, de genomen stappen en de keuzes toe te lichten. Hiermee hopen ze dat de gemeente tot een andere conclusie komt, want de stichting en betrokken partners staan te popelen om vervolgstappen te nemen in de ontwikkeling van de Energietuin.

Meer over deze Energietuin

Vragen? Neem contact op: