Realisatie eerste Overijsselse Energietuin kan van start

9 februari 2023

Realisatie eerste Overijsselse Energietuin kan van start

Dronebeeld van Energietuin de Noordmanshoek
Het zonneveld van de Overijsselse Energietuin is in 2022 aangesloten. Foto: Leander Broere

Maandagavond kwam er goed nieuws uit het gemeentehuis van Olst-Wijhe. De gemeenteraad stemde definitief in met de plannen voor landgoed De Noordmanshoek, de eerste Energietuin in Overijssel.

Afgelopen zomer presenteerde stichting de Noordmanshoek met Natuur en Milieu Overijssel en andere partners op verzoek van de gemeente de uitkomsten van het onderzoek naar extra woningen in de Energietuin. Het huidige plan voorziet in 70 woningen die geclusterd zijn, maar wel allemaal in verbinding staan met het groen. Het college van B&W had eerder al ingestemd met de aangepaste plannen. Nu geeft ook de gemeenteraad groen licht.

Wethouder Marcel Blind reageerde direct enthousiast op twitter: “Vanavond gaf de raad groen licht voor de ontwikkeling van De Noordmanshoek  tot landgoed met 70 woningen in een Energietuin. Mooi dat dit unieke project na de onderzoeksfase door mag naar de uitvoering. Proficiat!”

Initiatief vanuit bewoners

Voor de groep actieve bewoners, verenigd in Stichting De Noordmanshoek, een enorme stap voorwaarts. Zij werken al sinds 2015 aan hun plan voor een duurzame invulling van het terrein dat ooit bestemd was als bedrijventerrein.

“Ons geduld is vaak op de proef gesteld”, laat voorzitter Anton Kleine Schaars weten. “Maar we weten hoe belangrijk het is om de wereld leefbaar te houden, daarom gaan we gewoon door. We hebben deze mijlpaal bereikt, zonder ons hoge ambitieniveau op het gebied van duurzaamheid los te laten. 

“Met Natuur en Milieu Overijssel aan onze zijde zijn onze mogelijkheden vergroot en hebben we een steeds uitgebreider netwerk gekregen.”

Anton Kleine Schaars

9 februari 2023

Landgoed van de toekomst

De Noordmanshoek wordt straks ingericht als het landgoed van de toekomst. Naast de opwek van duurzame energie, natuur, recreëren en leren, is er ook ruimte voor woningbouw en voedselproductie. De aanpak is daarbij vernieuwend en duurzaam. Zo worden de zeventig woningen zoveel mogelijk gebouwd met lokale en natuurlijke materialen.

Visualisatie van het ontwerp voor Energietuin de Noordmanshoek

Wendy Oude Vrielink, projectleider Energietuinen bij Natuur en Milieu Overijssel: “De Noordmanshoek is echt een voorbeeldproject van duurzaam leven in de 21e eeuw. We moeten dingen anders gaan doen en de maatschappelijke waarde meer centraal plaatsen. En dat is niet gemakkelijk in een wereld waar plannen vooral worden getoetst aan regels en financiële uitkomsten. Heel mooi dat de gemeente het aandurft om samen met alle betrokkenen voor deze ambitie te gaan!”

Aan de slag

Het zonneveld, ontwikkeld door de lokale energiecoöperatie Goed Veur Mekare, is sinds vorig jaar operationeel. Maar dat onderdeel is slechts het begin van de nieuwe invulling van de Noordmanshoek. De komende tijd zal er een start gemaakt worden met de aanleg van het eerste groen ook gaat de schop in de grond voor de wandelpaden en andere recreatieve elementen.

“We zijn trots op waar we nu staan, trots op het eerste coöperatieve zonneveld in de gemeente. Nu op weg naar nog meer trots! De komende tijd gaan we vol gas door op weg naar de realisatie van een prachtig landgoed met natuur, wonen, voedsel, energie en educatie”, vult Anton Kleine Schaars aan.

Meer over deze Energietuin

Meer weten? Neem contact op