Energietuin Assen-Zuid

Energietuin Assen-Zuid

Ten zuiden van Assen, tussen de spoorlijn Zwolle-Assen en de weg Assen-Hooghalen, ligt het gebied van de Energietuin Assen-Zuid. Het is een kleinschalig landschap dat in het verleden werd aangekocht als bedrijventerrein, maar nooit zo werd ingevuld en nu wordt gepacht door agrariërs.

De Energietuin wordt aangelegd binnen een gebied van ongeveer 50 hectare en combineert zonnepanelen met een variatie aan beplanting, wandelroutes, picknickplekken, uitzichtpunten en educatie. De Energietuin zal straks ruim 21 megawatt aan duurzame stroom opleveren. Genoeg voor meer dan 6.000 huishoudens.

Kamers

Energietuin Assen-Zuid wordt opgebouwd uit een aantal ‘kamers’ in het landschap die allen een eigen karakter kennen. Elke kamer krijgt een ander type beplanting. Zo wordt er onder andere gedacht aan een voedselkamer waar bezoekers fruit kunnen plukken en proeven. Er komen inheemse planten onder de panelen en een kleurrijke “bloeiboog”, die op elk moment van het jaar voedsel en beschutting biedt voor verschillende diersoorten. Padden, kikkers, muizen, insecten, vlinders, bijen en diverse vogelsoorten vinden er zo een goed onderkomen.

Proces

Met een diverse werkgroep werken Natuur en Milieufederatie Drenthe en Wageningen University & Research aan een ontwerp voor de Energietuin Assen-Zuid. De multifunctionele Energietuin wordt samen met bewoners uit de omgeving en belanghebbende partijen, zoals Energiecoöperatie AsserEnergie, Bronnen VanOns, Windunie en gemeente Assen vormgegeven. De verwachting is dat er in 2021 met de bouw gestart kan worden.

Detail uit het ontwerp Energietuin Assen-Zuid. Download het hele vlekkenplan (PDF)

Meer weten over deze Energietuin? Neem contact op met:

Profiel Jannetje Kolijn

Jannetje Kolijn

Natuur en Milieufederatie Drenthe

Kerngetallen

  • totale oppervlakte 53 ha.
  • zonneveld 23 ha.
  • maatschappelijke functies 56%
  • vermogen 21,3 MW
  • stroom voor 6.000 huishoudens

Lees meer over Energietuin Assen-Zuid

Nieuws over deze Energietuin