Energietuinen doet mee aan EcoCertified

25 oktober 2021

Energietuinen doet mee aan EcoCertified

Natuurwerkplaats Energietuin partner riendstveen

Energietuinen gaat deelnemen aan het onderzoeksproject EcoCertified. Dat is bekend gemaakt tijdens de startbijeenkomst op 19 oktober. Samen met instellingen als TNO en Wageningen Universiteit wordt antwoord gegeven op de vraag hoe biodiversiteit in zonnevelden het beste gerealiseerd kan worden. In zo’n 25 zonnevelden wordt de biodiversiteit gemonitord en in een deel ervan wordt ook het effect van het beheer (begrazing, maaien, maaisel afvoeren, e.d.) gemeten.

Kwaliteitslabel

Bij het project dat vier jaar loopt, worden drie promovendi aangesteld om wetenschappelijk onderzoek te doen. Op basis van de onderzoeken wordt een kwaliteitslabel EcoCertified Solarlabel ontwikkeld dat garandeert dat een zonnepark een duidelijke meerwaarde biedt voor biodiversiteit en bodemkwaliteit. Tevens geeft het project richtlijnen voor de inrichting en het beheer van biodiversiteit in zonneparken.

Inzet van ‘citizen science’

De drie pilotprojecten van Energietuinen in Assen-Zuid, Mastwijk en Wijhe zijn onderdeel van het onderzoeksproject. De biodiversiteit zal hier gemeten worden aan de hand van de aanwezige bijen, vlinders, insecten, vogels, zoogdieren en het bodemleven. Daar waar mogelijk worden vrijwilligers van de Vlinderstichting, SOVON en de Zoogdierenvereniging ingezet om dit te doen. Zo draagt Energietuinen ook bij aan ‘citizen science’, oftewel de inzet van burgers om wetenschappelijke data te verzamelen.

Lees meer over EcoCertified