Plannen voor Energietuin de Noordmanshoek een grote stap verder

31 maart 2021

Plannen voor Energietuin de Noordmanshoek een grote stap verder

Conceptontwerp Energietuin de Noordmanshoek
Conceptontwerp Energietuin de Noordmanshoek

Educatie, co2-vrije huizen, wandelpaden, productie van biologische groenten, een voedselbos, aandacht voor duurzaamheid, natuur en biodiversiteit, maar ook voor saamhorigheid in het Overijsselse Wijhe. Aan ambitie geen gebrek bij Energietuin de Noordmanshoek. De gemeenteraad van Olst-Wijhe beslist dit voorjaar over het projectplan. Daarna kunnen hopelijk nog dit jaar de eerste bomen en struiken geplant worden op het nu nog braakliggende stuk grond van 25 hectare ten noorden van het dorp.

Het afgelopen jaar is er onder de regie van stichting De Noordmanshoek keihard gewerkt aan de uitwerking van de plannen. Ondanks de beperkingen van de coronatijd ligt het plan inclusief businesscase nu bij de gemeente. In het voorjaar start de energiecoöperatie ‘Goed veur Mekare’ met de aanleg van het zonnepark gedeelte.

Brainstormen

Eind vorig jaar zijn er digitale ontwerpsessies gehouden met betrokken partijen om te komen van vlekkenplan naar een meer uitgewerkt schetsontwerp. Met dit nieuwe conceptontwerp en de conceptversie van de businesscase is vervolgens een open online informatieavond gehouden voor de bewoners van Wijhe. Hier waren zo’n 50 deelnemers aanwezig. De plannen zijn gepresenteerd en mensen konden via mentimeter (een digitale tool voor interactieve sessies) een reactie geven. Daarna was er de mogelijkheid om in een klein groepje door te praten en te brainstormen over thema’s als ‘groen en voedsel’, ‘recreatie’, ‘ontwerp en landschap’ of ‘bebouwing’.

Duurzame activiteiten

Het terrein is nu nog kaal en nat maar binnenkort begint er de aanleg van een 6,5 ha groot zonnepark door de coöperatie ‘Goed Veur Mekare.’ De coöperatie gaat de opbrengsten investeren in duurzame activiteiten in Olst-Wijhe. Natuur en Milieu Overijssel (NMO) denkt mee in initiatieven die straks in het gehele gebied op verschillende manieren nieuwe zaken rondom hernieuwbare energie laten zien. NMO heeft ook veel ervaring op het gebied van educatie, waar in dit plan ook voor de scholen allerlei mogelijkheden liggen.

Veldbezoek Energietuin De Noordmanshoek foto Sven Stremke
Veldbezoek De Noordmanshoek, foto: Sven Stremke

 

Verder lezen over deze Energietuin

 

Meer weten? Neem contact op: