Onderzoek | Welke groenten kun je telen onder zonnepanelen?

19 oktober 2020

Onderzoek | Welke groenten kun je telen onder zonnepanelen?

Hoe kan de grond van zonneparken beter benut worden? Vijf Milieukundestudenten van de HAS ‘s-Hertogenbosch gaan voor Energietuinen Nederland een onderzoek doen naar de mogelijkheden om voedselgewassen te laten groeien onder zonnepanelen.

Zonnevelden aantrekkelijker maken

De vijf studenten Myrthe Fokkenrood, Jan van den Oetelaar, Kim Snipperberg, Raven Valentijn en Marijn ter Wal zijn enorm gemotiveerd om het komende halfjaar met dit vraagstuk aan de slag te gaan. “Mensen beschouwen een zonneveld automatisch als duurzaam, maar als je naar de gezondheid van de bodem kijkt, is het misschien wel helemaal niet zo duurzaam”, licht Myrthe toe. Met het onderzoek gaan de studenten bekijken hoe de ruimte onder zonnepanelen benut kan worden om gewassen te telen en om de biodiversiteit op die locatie te vergroten. De combinatie van duurzame energie en natuur is een van de pijlers van Energietuinen. Kim: “Ik had nog niet eerder nagedacht over de mogelijkheid dat grond onder zonnepanelen op die manier gebruikt kan worden, terwijl ik veel interesse heb in vegetatie.” Raven vult aan: “Door zonnepanelen en planten te combineren, wordt het plaatsen van panelen op land een stuk interessanter.”

Pilot

Het onderzoek van de studenten richt zich op de locatie van Energietuinen partner Zonneweide ’t Veen. Het is de bedoeling om daar een echte pilot met gewassen onder zonnepanelen uit te voeren. Daarnaast kijken de studenten hoe de uitkomsten ook geïmplementeerd kunnen worden op de andere Energietuinen locaties. Er staan al gesprekken met initiatiefnemers gepland en de studenten zullen verschillende experts benaderen die kunnen helpen met het onderzoek. De focus ligt op het vraagstuk welke gewassen op wat voor manier geteeld kunnen worden onder zonnepanelen. De mogelijkheden om dieren te houden onder de panelen wordt zijdelings meegenomen in het onderzoek.

Eindproduct

Na de afronding van het onderzoek maken de studenten een bundel waarin toegelicht wordt waarom er voor bepaalde plantsoorten gekozen is op de locatie. Ook maken ze een stappenplan voor het opstarten, onderhouden en oogsten van de gewassen. Een businesscase waarin de kosten en baten tegen elkaar worden afgewogen en een technische tekening van het ontwerp voor het kweekbed wordt ook onderdeel van het eindproduct.

De uitkomsten van het onderzoek worden gepubliceerd op de website Energietuinen.nl