Bouw zonnepark in Energietuin de Noordmanshoek van start

18 mei 2021

Bouw zonnepark in Energietuin de Noordmanshoek van start

Vanaf begin 2018 heeft de coöperatie Goed Veur Mekare gewerkt aan de voorbereiding van het Zonnepark Noordmanshoek aan de noordkant van Wijhe. Op 1 mei 2021 is de bouw van het park gestart, met het noodzakelijke grondwerk.

Een feestelijk moment, want hiermee wordt definitief een project ontwikkeld dat niet voor 50 of 51% in handen is van een lokaal initiatief maar voor 100%! De revenuen die uit het project komen, blijven daardoor geheel binnen Olst-Wijhe. Eerst in de vorm van rente op de door leden van de coöperatie uitgeleende geld en later ook met de voeding van het Duurzaamheidsfonds. Groepen van inwoners kunnen te zijner tijd voor duurzaamheidplannen subsidie aanvragen.

Eerste stap

Het zonnepark is de eerste stap in de ontwikkeling van Energietuin De Noordmanshoek, waarbij veel aandacht besteed gaat worden aan de verbetering van de biodiversiteit in het gebied.

Dubbele winst

Het park vergt een investering van € 5,4 miljoen. Daarvan is 10% door leden opgebracht. Deze hebben participaties aangeschaft met een looptijd van 5, 10 en 15 jaar en een vaste gemiddelde rente van 3,5% . Daarbovenop kan een variabele winstuitkering worden toegekend van maximaal 2%. Voor de resterende 90% wordt een hypotheek vertrekt door het Energiefonds Overijssel, die afgelost wordt in 15 jaar. Het project wordt voorzien van SDE+-subsidie.

Het park van 6,54 ha heeft een opbrengstprognose van ca. 7.500.000 kWh. De opbrengst wordt gerealiseerd met ruim 20.000 panelen met een piekvermogen van elk 445 W.  Uit een recente indeling blijkt dat er op het beschikbare terrein enige ruimte overblijft. Op deze resterende grond kan in de komende tijd een project worden ontwikkeld, gebaseerd op de vanaf 1 april 2021 bekend gemaakte Subsidieregeling Coöperatieve Energieopwekking. Mensen die geïnteresseerd zijn om hiermee aan de slag te gaan, worden verzocht om zich te melden op info@goedveurmekare.nl.

Materialen zonnepark

Het zonnepark Noordmanshoek is aanbesteed tegelijk met twee parken in Raalte en Olst van elk 2 ha. Deze aanbesteding werd gecoördineerd door Escozon uit Heeten. Deze kleinere parken worden ontwikkeld door respectievelijk Endona te Heeten en Stichting IJssellandschap te Olst.  Uit de gezamenlijke aanbesteding kwam B&W Energy naar voren met de gunstigste aanbieding. Het is een Duitse onderneming met een vestiging in Nederland.

In Wijhe wordt eind mei een omheining geplaatst, waarna de materialen voor het zonnepark aangeleverd zullen worden. De oplevering wordt verwacht in het laatste kwartaal van 2021.

Verder lezen over Energietuin de Noordmanshoek

Meer weten? Neem contact op