Aftrap ontwerp voor nieuwe Energietuin in Gelderland

28 april 2022

Aftrap ontwerp voor nieuwe Energietuin in Gelderland

Locatiebezoek Energietuin de Langenberg
Omwonenden en andere betrokkenen bezochten de locatie waar Energietuin de Langenberg gepland is.

Met een veldbezoek en een eerste schetssessie is op 6 april een begin gemaakt met het ontwerp van Energietuin de Langenberg in Zelhem. De Energietuin wordt samen met bewoners, bedrijven en andere partijen ontworpen.

Waarden in kaart

Hoe kijken bewoners, bedrijven en andere betrokkenen naar het gebied? Welke waarden vertegenwoordigt het voor hen? Bij de eerste schetssessie zijn deze waarden samen in kaart gebracht.  Waarden gaan niet alleen over de natuur en het landschap, maar ook over de cultuurhistorie en het gebruik van het gebied, bijvoorbeeld voor recreatie, sport en ontspanning.

Bij de eerste schetssessie is vervolgens besproken wat ieders wensen zijn voor het gebied. Daarna zijn de uitgangspunten voor het ontwerp bepaald. De omwonenden willen het terrein graag rustig houden voor natuur en mens. Ze willen dat de zonnepanelen zo min mogelijk zichtbaar zijn richting de woningen.

ontwerpsessie Energietuin de Langenberg

Aan de slag

De landschapsontwerper van Eelerwoude gaat de komende tijd aan de slag om een vlekkenplan te maken. Het vlekkenplan is een kaart met daarop de functies en activiteiten globaal weergegeven, zoals zonnepanelen, natuurontwikkeling, waterberging en recreatieve voorzieningen. Tijdens de volgende sessie voor de zomer wordt dit gepresenteerd en kunnen deelnemers hun reactie geven.

Over Energietuin de Langenberg

De Langenberg is een oude stortplaats in de gemeente Bronckhorst. De gemeente wil daar samen met andere partijen een Energietuin aanleggen. Een Energietuin is een plek voor zonnepanelen, maar het is ook een plek waar de natuur tot bloei komt. Je kunt er straks wandelen en recreëren en tegelijk leren over duurzame energie. Bij het ontwikkelen van Energietuin de Langenberg werkt de gemeente Bronckhorst samen met energiecoöperatie BioZon, Agem, ZAMC, de Edelingen, Wildbeheereenheid Zelhem-Doetinchem.

Lees meer over deze Energietuin

Ook meedenken over het ontwerp? Neem contact op met

Profiel Nando Habraken

Nando Habraken

Natuur en Milieu Gelderland