Planten onder zonnepanelen

Tools voor het telen van planten onder zonnepanelen

Met Energietuinen Nederland willen we bevorderen dat de grond bij zonnevelden meervoudig wordt ingezet, zodat het ook ten goede komt aan de biodiversiteit en mogelijk zelfs aan de voedselproductie. Het telen van schaduwplanten onder de zonnepanelen draagt hier aan bij. In dit dossier vind je tools om hiermee aan de slag te gaan.

Stappenplan en plantenlijst

Vijf Milieukunde Studenten van de Has ’s-Hertogenbosch onderzochten de mogelijkheden om planten te telen onder zonnepanelen. Resultaat van het onderzoek is een handig stappenplan waarmee per zonneweide onderzocht kan worden hoe dit dubbelgebruik kan worden toegepast. Ook stelden ze een plantenlijst samen van 500 planten die geschikt zijn om te groeien onder zonnepanelen.

Download het rapport met stappenplan (PDF)

Download de plantenlijst (Excel)