Toolkit | Wat is een Energietuin

Toolkit | Wat is een Energietuin

In Energietuinen komen verschillende functionaliteiten samen. In het informatieblad ‘Wat is een Energietuin‘ lees je het hele verhaal en een uitgewerkte definitie van Energietuinen.

Download het Informatieblad (PDF)

Het idee achter Energietuinen

De energietransitie van fossiele naar hernieuwbare energie is nodig om de CO2-uitstoot te verminderen en klimaatverandering tegen te gaan. Naast veel windturbines op zee en zonnepanelen op daken ontkomen we er niet aan ook grootschalige energieopwekking op land te realiseren. Daarbij wordt een beslag gelegd op schaarse grond, die ook nodig is voor andere functies, zoals landbouw, recreatie en natuurontwikkeling. Tegelijkertijd zien we ook veel zonneweides en windparken die het landschap niet echt verfraaien.

Dus dachten wij bij de Natuur en Milieufederaties: “Kan dat niet anders? Kunnen we de opwekking van zonne- en windenergie zodanig vormgeven dat we bijdragen aan de energietransitie én nuttig gebruik maken van de schaarse grond, de natuur versterken én het landschap verrijken?” Ons antwoord op die vraag zijn Energietuinen: Tuinen waar je energie van krijgt!

Lees verder over wat een Energietuin is

<< Terug naar de toolkit van Energietuinen

“Een Energietuin is dé plek met een verhaal waar je energie en omgeving sámen beleeft!”

.