Toolkit | Bepaal de haalbaarheid van een Energietuin

Toolkit | Bepaal de haalbaarheid van een Energietuin

Je wilt een eerste idee krijgen over de haalbaarheid van een Energietuin op een bepaalde locatie. Dan is het verstandig om eerst een haalbaarheidsstudie uit te voeren. Met onze checklist krijg je een eerste beeld van lokaal aanwezige kansen en knelpunten. Aan de hand van de checklist kun je bepalen met welke aandachtspunten je aan de slag moet om een Energietuin te kunnen ontwikkelen.

Download de Checklist (Excel)

Download het informatieblad – Bepaal de haalbaarheid (PDF)

Waarom een haalbaarheidsstudie?

Met een haalbaarheidsstudie kun je op een relatief snelle en pragmatische manier de haalbaarheid van een Energietuin in kaart brengen. Daarnaast is het een handig middel om met de projectpartners een gemeenschappelijk beeld te vormen over wat een Energietuin op de gekozen locatie gaat inhouden.

Veldbezoek Energietuin De Noordmanshoek foto Sven Stremke
Foto: locatiebezoek met lokale betrokkenen aan Energietuin de Noordmanshoek (Sven Stremke)

Hoe voer je de haalbaarheidsstudie uit?

Voor een haalbaarheidsstudie moet je van diverse partijen informatie verzamelen over een breed scala aan onderwerpen. Doe dat niet in je eentje, maar doe dit samen met de partijen waarmee je een basisteam hebt gevormd. Zie het Informatieblad ‘Zelf een Energietuin beginnen’ voor de voorwaarden om dit proces te starten. De haalbaarheidsstudie voer je uit met behulp van de checklist die onderaan dit informatieblad staat. Daarbij kun je de volgende stappen volgen:

  • Bespreek de checklist met de basispartners gezamenlijk. Dat geeft inzicht in de aard van het project en helpt om een eerste inzicht te krijgen hoe de verschillende partijen tegen de randvoorwaarden aan kijken. Het gesprek voeren is net zo belangrijk als de uitkomst van de checklist.
  • Bepaal samen een score per item, op een schaal van: ja (donkergroen),  waarschijnlijk wel (lichtgroen), neutraal (geel), waarschijnlijk niet (oranje), nee (rood). Je kunt dat eenvoudig aangeven met kruisjes in het schema.
  • Het kan zijn dat niet alle informatie beschikbaar is en dat er nog nader zaken uitgezocht moeten worden. Bepaal met je projectpartners wie welke informatie kan aanleveren.
  • Maak duidelijke afspraken over het tijdpad, dus wanneer iedereen de informatie denkt aan te leveren.
  • Laat je niet afschrikken door de vele onderwerpen van de checklist. Denk maar zo: een goede voorbereiding is het halve werk!

Dit zijn de criteria van de haalbaarheidsstudie

Er zijn vijf criteria die belangrijk zijn voor de haalbaarheid van een Energietuin:

  1. Is de Energietuin technisch en juridisch mogelijk?
  2. Zijn er voldoende mogelijkheden om landschappelijke en ecologische meerwaarde te bereiken, in samenwerking met lokale natuur- en milieuverenigingen?
  3. Zijn sociaal-maatschappelijke activiteiten mogelijk, zoals recreatie en educatie, die met lokale organisaties worden ontworpen, uitgevoerd en beheerd?
  4. Is een Energietuin economisch rendabel?
  5. Zijn voldoende kennis, middelen en en menskracht beschikbaar?

Wat zijn de vervolgstappen?

Nadat de checklist  besproken en ingevuld is, volgt een go/no go beslissing. Er is op voorhand geen eenduidige stelregel te geven over de interpretatie van de scores, bijvoorbeeld bij hoeveel keer ‘nee’ je het project zou moeten stoppen. Je moet daar als team samen een uitspraak over doen. Sommige criteria die ‘nee’ scoren, wegen minder zwaar dan andere criteria. Het is ook mogelijk dat er gedurende het process invulling kan worden gegeven aan een criterium. Kortom: je moet samen met het team de scores wegen en tot een beslissing komen.

Als je een Energietuin wilt beginnen, neem je contact op met Energietuinen Nederland om te laten toetsen of aan de basisvereisten van een een Energietuin is voldaan.

Actielijst

Bij een besluit om verder te gaan met het project kun je de checklist gebruiken om een actielijst op te stellen. Daar waar relevante criteria nog niet zijn ingevuld kun je een gerichte actie uitzetten. Spreek duidelijk af wie wat doet en binnen welke termijn.

Intentieovereenkomst

Daarnaast is het verstandig om bij een positief besluit een intentieovereenkomst op te stellen. Energietuinen NL kan je helpen met een conceptversie van een intentieovereenkomst. Het ondertekenen van de intentieovereenkomst is niet alleen een formele bekrachtiging van de gezamenlijke ambitie om een Energietuin te realiseren, het is ook een feestelijk moment om te vieren!

Foto: Het tekenen van een intentieovereenkomst is een feestelijke gebeurtenis, zoals hier bij Zonneweide ‘t Veen in Griendtsveen (LB)

<< Terug naar de toolkit van Energietuinen