Verkennende gesprekken met mogelijke partners

Verkennende gesprekken met mogelijke partners

Het kernteam is bezig met het aangaan van partnerschappen die ons helpen om onze ambitie van 10 miljoen te halen. De afgelopen weken hebben we diverse gesprekken gevoerd.

Landlife Company en LIFE terra

https://lifeterra.eu/ en https://landlifecompany.com/ hebben EU subsidie ontvangen om hun ambitie te realiseren van 500 miljoen bomen in de EU. Ze starten hiermee in 6 landen waaronder Nederland. We zijn druk bezig om formeel partnership aan te gaan, waarbij onze 10 miljoen dan kunnen meetellen in de grotere ambitie. Zij werken aan een tool (app) waarbij je op boomniveau kunt monitoren hoe het met de boom gaat (groei, CO2 opslag,etc.); voor burgerbetrokkenheid heel interessant maar ook voor terreinbeheerders.

Waarom interessante samenwerkingspartner?
Ze stellen de tool gratis ter beschikking aan ons! Geeft ons mogelijkheden in monitoring en betrokkenheid. En willen mogelijk bijdragen aan (enkele) plantevenementen in de vorm gezamenlijke organisatie of de financiering van plantgoed.

Contactpersonen: Max en Sonja. Zodra we meer info over de tool hebben horen jullie meer!

VBNE: Vereniging van bos- en natuureigenaren

De https://www.vbne.nl/ heeft 6 leden: Natuurmonumenten, Landschappen NL, Staatsbosbeheer, Rijksvastgoed, Federatie Particulier Grondbezit en Natuurnetwerk gemeenten. De vereniging heeft veel kennis en een interessant netwerk. Tijdens een gesprek hebben ze aangegeven dat met name in de particuliere hoek kansen zitten en ze willen ons graag helpen om 10 miljoen bomen te realiseren.

Waarom interessante samenwerkingspartner?
Ze hebben redactionele ruimte om oproep te doen om grond ter beschikking te stellen. En een website met veel bruikbare informatie.

Contactpersoon: Marieke

Staatsbosbeheer

Staatsbosbeheer werkt aan de ambitie om 5.000 ha. met bomen te gaan beplanten in de komende 10 jaar, als onderdeel van de bossenstrategie. Ze hebben veel kennis over plantmateriaal en een genenbank voor bomen en struiken met inheems, autochtoon materiaal. Daarnaast hebben ze zaadgaarden voor plusselecties van boomsoorten voor bosbouwkundig gebruik. Ze willen ons helpen bij het bestellen van plantmateriaal (planning en kennis). Daarnaast lopen er natuurlijk diverse samenwerkingen in de provincies.

Naast de projecten waar we in de provincies op samenwerken (en die dus bijdragen aan onze 10 miljoen) staat SBB er welwillend tegenover om hun aanplant breder te laten meetellen bij onze ambitie van 10 miljoen bomen. Na de zomervakantie hebben we overleg over hoe we dit precies vorm kunnen geven.

Waarom interessante samenwerkingspartner?
Kennis en ondersteuning bij plantmateriaal. Versterken van provinciale samenwerking. En… samen zouden we misschien wel een grotere ambitie waar kunnen maken (17 miljoen?).

Contactpersoon: Sonja

ProRail

ProRail willen een bovenwettelijke compensatie van gekapte bomen gaan uitvoeren op eigen gronden (‘snippers’ van 0,5-1 ha. in de buurt van het spoor) en op te verwerven gronden die een verbinding kunnen vormen voor het natuurnetwerk. Ze kijken hierbij naar een eerste pilot in Noord-Holland. ProRail wil graag helpen onze ambitie te realiseren.

Waarom interessante samenwerkingspartner?
Hebben zelf locaties en financiering voor plantgoed. Wij kunnen plantevent organiseren of communicatie doen naar onze achterban.

Contactpersoon: Sonja

Natuurmonumenten

Natuurmonumenten gaat in het najaar van 2020 een bomencampagne uitvoeren, waarbij ze ook plantevenementen willen organiseren. En net als Staatsbosbeheer hebben ze ambities voor grotere beplantingsprojecten en ook hier geldt dat in sommige provincies al met Natuurmonumenten wordt samengewerkt. We hebben een eerste gesprek gehad over mogelijkheden van een partnerschap en we praten hier in augustus over verder.

Waarom interessant samenwerkingspartner?
Ze kunnen de boodschap van Plan Boom uitdragen via hun eigen campagne en bovendien gaan ze zelf aan de slag met bomenaanplant. En ze hebben gronden waar ruimte is voor grotere projecten voor bosaanplant.

Contactpersonen: Sascha en Max