Alex de Meijer

Alex de Meijer

Alex de Meijer is projectleider (a.i.) van de Energietuin De Langenberg. Hij houdt zich bij de Natuur en Milieu Gelderland bezig met participatie, energie en water.

Alex was initiatiefnemer en projectleider van het in 2016 gerealiseerde Windpark Nijmegen-Betuwe. “Naast het opbouwen van de coöperatie en de succesvolle crowdfunding, ben ik vooral trots op hoe we de direct omwonenden hebben kunnen betrekken. Het is erg motiverend om met de plannen voor een eerste Energietuin in Gelderland weer eens een concreet project te kunnen realiseren, sámen met omwonenden en betrokken organisaties en bedrijven.”

Neem contact op met Alex:

Profiel Alex de Meijer

Alex de Meijer

Natuur en Milieu Gelderland