Wageningen University & Research

Wageningen University & Research werkt mee aan de Energietuin van de toekomst

Wageningen University & Research (WUR) is verantwoordelijk voor het in co-creatie ontwerpen van de eerste Energietuinen. De WUR beschikt over veel kennis en een groot netwerk op het gebied van hernieuwbare energie-opwek, zowel nationaal als internationaal.

Onderdeel van het landschap

Sven Stremke, universitair hoofddocent landschapsarchitectuur aan de WUR, is samen met zijn team verantwoordelijk voor het ontwerpproces, dat bekend staat als ‘ontwerpend onderzoek’.

Sven Stremke

“Het is een inspirerend traject, waarbij wel 100 mogelijkheden zijn. Om een uniek ontwerp te maken duiken we in de lokale geschiedenis en luisteren we goed naar de verschillende perspectieven van omwonenden en lokaal betrokken partijen. We leren van goede voorbeelden en houden rekening met wet- en regelgeving. Zo komt er een maatschappelijk gedragen ontwerp uit dat uniek en  onderscheidend is voor elke locatie. De Energietuin wordt op deze manier integraal onderdeel van het landschap.”

Slimme oplossingen

Merel Enserink, landschapsarchitect en promovendus solar landscapes aan de WUR, werkt in nauw contact met alle lokaal betrokken partijen aan de ontwerpen van de drie pilots.

Merel Enserink

“Ik ben heel enthousiast over het concept Energietuinen, omdat het belang van de ruimtelijke kwaliteit en het ontwerp hierin een belangrijke rol heeft. Dat is vaak niet het geval bij zonneparken. Extra mooi dat dit samen met lokale initiatieven gebeurt, zodat de mensen die er wonen en van het landschap genieten zelf kunnen meedenken over de ontwikkeling van dat landschap. In het begin lijkt het lastig om alle ambities op een lijn te krijgen, maar de ervaring leert dat er door goede communicatie en slimme oplossingen in het ontwerp veel meer mogelijk is dan vooraf wordt gedacht. Ik kijk er naar uit om straks door een Energietuin te wandelen!”

Solar Research Program

De betrokkenheid van de WUR bij Energietuinen is onderdeel van een groter onderzoekprogramma naar zonne-energie: het Solar Research Program. Dit programma zoekt naar nieuwe concepten voor zonneparken waarin rekening gehouden wordt met de ruimtelijke kwaliteit, biodiversiteit, bodemkwaliteit, governance, landbouwproductie en technologische innovatie.

Lees verder op de website van de WUR