Omgeving

Omgeving betrokken

Bij het ontwerpen van een Energietuin wordt de lokale omgeving actief betrokken. De lokale gemeenschap bestaat uit bewoners of vertegenwoordigers daarvan en partijen met een direct belang bij het gebied. Hun ideeën worden aantoonbaar meegenomen in het ontwerp, bouw en beheer, alsook in het vormgeven van participatie. Daar waar mogelijk wordt de lokale gemeenschap actief betrokken bij de realisatie en het beheer van de Energietuin. Een deel van de opbrengsten uit de energie-opwekking komen ten gunste van de lokale gemeenschap, bijvoorbeeld door bij te dragen aan de exploitatie van de Energietuin of door de financiering van een omgevings- of duurzaamheidsfonds.

Mede eigenaarschap

Bij een Energietuin is er sprake van een gelijkwaardig samenwerking met de lokale gemeenschap waarbij ernaar wordt gestreefd dat minimaal 50% van de energie-opwekking in lokaal eigendom is of komt.

Bekijk de definitie van Energietuinen