Natuur

Natuur krijgt de ruimte

Natuur is het geheel van planten en dieren in het gebied. In een Energietuin is ruimschoots ruimte voor de natuur. Het terrein wordt op zo’n manier ontwikkeld dat de biodiversiteit aantoonbaar verbetert ten opzichte van de bestaande situatie op deze locatie en het omliggende gebied. Dit betekent dat er vooraf een ecologische nulmeting plaatsvindt en dat over een meerjarige periode gemonitord wordt. Daar waar mogelijk worden lokale en regionale natuurgroepen hierbij actief betrokken.

Bekijk de definitie van Energietuinen