Een mooi uitgebalanceerd ontwerp

Een mooi en uitgebalanceerd ontwerp

De Energietuin is een aanwinst voor de omgeving. Dat kan door de reeds bestaande ruimtelijke kwaliteiten te versterken of door het creëren van nieuwe kwaliteiten. Ruimtelijke kwaliteit ontstaat door een goede balans tussen beleving, functionaliteit en toekomstbestendigheid.

  • Beleving: aandacht voor beeldkwaliteit, schaal en maat, identiteit, landschappelijke structuren en patronen, en cultureel erfgoed.
  • Functionaliteit: het combineren van geschikte functies, bereikbaarheid, doelmatig gebruik en beheer.
  • Toekomstbestendigheid: de ‘levensduur’ van de Energietuin door de mate van duurzaamheid, klimaatadaptatie, aanpasbaarheid en flexibiliteit.

De Natuur en Milieufederaties ontwikkelen de concepten voor de eerste Energietuinen samen met Wageningen University & Research. Lees meer over deze samenwerking.

Optelsom

Dankzij het uitgebalanceerde ontwerp is het geheel meer is dan de som der delen. Dat betekent dat er duidelijke synergie plaatsvindt tussen de verschillende functies van de Energietuin. Er is een duidelijke verwevenheid tussen de energiefunctie en bijvoorbeeld recreatie, educatie, voorlichting, natuurversterking, voedselproductie.

Eigen karakter

Elke Energietuin heeft een duidelijk onderscheidend karakter ten opzichte van andere Energietuinen. Het wordt duidelijk gekenmerkt door nieuwe elementen, zoals nieuwe technologieën, ontwerpprincipes, educatiemethoden, landschapselementen, die nog niet eerder in Nederland op vergelijkbare schaal zijn toegepast.

Ontwerp Energielandschap Yang en Stremke (2015)

 

Bekijk de definitie van Energietuinen