Duurzame energie

Duurzame energie

In de Energietuin wordt grootschalig duurzame energie geproduceerd. De energie komt uit hernieuwbare bronnen waardoor mensen voor onbeperkte tijd over schone energie kunnen beschikken. Bekende hernieuwbare energiebronnen zijn zonne-energie, windenergie, aardwarmte en (duurzame) biomassa.

De hernieuwbare energie wordt op duurzame wijze geproduceerd. Dat betekent dat de energieproductie installatie niet leidt tot milieuschade (zoals geen (netto) uitstoot van broeikasgassen, geen schadelijke effecten op biodiversiteit), gericht is op een lange levensduur en het sluiten van kringlopen, en geen negatieve maatschappelijke effecten creëert (zoals toxische stoffen, slechte arbeidsomstandigheden bij productie van grondstoffen en materialen).

Bekijk de definitie van Energietuinen