Masterclass | Biodiversiteit op zonneweides? Het kan écht samen!

12 juli 2021

Masterclass | Biodiversiteit op zonneweides? Het kan écht samen!

Biodiversiteit kan én moet een veel prominentere rol krijgen bij de ontwikkeling van nieuwe zonneweides. Dat kán ook, als we er maar op een andere manier naar durven kijken. Dat was de belangrijkste conclusie van de masterclass  ‘Samen werken voor energie en biodiversiteit’. De sessie was onderdeel van de Landschaptriënnale 2021.

Ondanks de toenemende aandacht voor biodiversiteit en landschappelijke inpassing, lijkt het toch lastig om dit volwaardig te realiseren. Wordt het belang van biodiversiteit voldoende erkend? Wordt de schoonheid ervan wel gezien? Ontbreekt duidelijke wet- en regelgeving? Of is het juist mogelijk om de opbrengsten van zonneparken te benutten voor het realiseren van heel veel nieuwe natuur en biodiversiteit?

Het antwoord op deze vragen is afhankelijk van het gekozen perspectief op de rol van biodiversiteit. De wetenschapper Alex Schotman, de schrijfster Arita Baaijens en de juriste Jessica den Outer presenteerden drie inspirerende kijkrichtingen: ecologisch, emotioneel en juridisch.

De masterclass wordt aangeboden door Energietuinen Nederland, Groen Ontwikkelfonds Brabant en Nationaal Landschap Het Groene Woud.

Lees het verslag

Biodiversiteit in de Energietuin

Met Energietuinen willen we laten zien dat een zonnepark juist een positieve impuls kan geven aan de biodiversiteit van een gebied. Een Energietuin is een multifunctionele plek waar meer gebeurt dan alleen schone energie opwekken. Het is bij uitstek een plek waar de natuur tot bloei komt.