Groen licht voor aanleg Energietuin Mastwijk

29 september 2020

Groen licht voor aanleg Energietuin Mastwijk

Op maandagavond 28 september heeft de gemeenteraad van Montfoort unaniem ingestemd met het gewijzigde bestemmingsplan Energietuin Mastwijk. Initiatiefnemers Natuur en Milieufederatie Utrecht (NMU) en Afvalzorg zijn daar erg blij mee. Ze kunnen nu op volle toeren verder werken aan de Energietuin Mastwijk: een zonnepark in combinatie met openbare natuur, recreatie en educatie.

weiland visualisatie Energietuin Mastwijk
Beeld: Florian Becker, WUR

Zonnestroom, struinpaden en een uitkijktoren

De Energietuin is een mooie nieuwe invulling van de voormalige afvalstortplaats, met veel meerwaarde voor natuur, milieu én de lokale gemeenschap. Het wordt een plek waar bezoekers duurzame energie en natuur kunnen ‘beleven’. Zo komt er een mooi groen ingericht voorterrein. Ook kun je straks wandelen langs diverse struinpaden, een uitkijktoren beklimmen en informatiepanelen bekijken. Er zijn zelfs plannen voor een verbinding met fluisterbootjes en een energie-innovatiepad!
Energietuin Mastwijk gaat bovendien een stevige bijdrage leveren aan de lokale energietransitie: het zonnepark gaat genoeg stroom leveren voor zo’n 60% van de Montfoortse huishoudens en bedrijven!

Waardevolle invulling terrein

In de raad was veel enthousiasme voor dit vernieuwende project. Veel partijen spraken lovende woorden over het zorgvuldige ontwerpproces, waarbij de omgeving nauw is betrokken. NMU en eigenaar van het terrein Afvalzorg zijn op hun beurt erg blij met het gemeentelijk besluit.
“Een mooi praktijkvoorbeeld van onze visie om van een verontreinigde plek weer een waardevol gebied te maken voor de maatschappij,” reageert Roy Bakker, projectleider van Afvalzorg. “Daarbij combineren we onze kennis van landschapsontwikkeling, duurzame energie en bodemsanering.”
Nu het bestemmingsplan is vastgesteld gaan NMU en Afvalzorg de omgevingsvergunning aanvragen, en vervolgens de SDE-subsidie voor het zonnepark.

Veel inbreng van omwonenden

Aan het project ging een bijzonder ontwerptraject vooraf, met een grote betrokkenheid en inbreng van omwonenden en lokale belanghebbenden. Tijdens vier ontwerpsessies zijn ideeën en uitgangspunten verzameld. Een denktank van lokale betrokkenen heeft de deelthema’s ecologie, landschappelijke inpassing, recreatieve educatie en energie & innovatie uitgewerkt. Juist die zorgvuldigheid is wat het plan zo bijzonder maakt, aldus Gerben de Vries, projectleider van de NMU. “Zonder de inbreng vanuit de omgeving was de Energietuin misschien wel blijven steken in goede bedoelingen. Maar nu hebben we een kans om echt lokaal meerwaarde te creëren!”

De achtergrond

Op de locatie is in de jaren ’70 en ’80 een voormalige zandwinput volgestort met huisvuil. De afdeklaag tastte de cultuurtechnische gesteldheid van de bodem aan. Afvalzorg is sinds 1996 eigenaar van de voormalige stortplaats en heeft de gesteldheid van de bodem verbeterd. Natuur kreeg weer een kans en overlast voor milieu en omgeving behoorde tot het verleden. Samen met de NMU is Afvalzorg gaan werken aan een mooie en duurzame invulling van het terrein.

Lees verder over Energietuin Mastwijk

Meer info? Neem contact op met:

Profiel Gerben de Vries

Gerben de Vries

Natuur en Milieufederatie Utrecht