Energietuinen inspireren Duitse collega’s tijdens Europees COME RES-project

26 juli 2022

Energietuinen inspireren Duitse collega’s tijdens Europees COME RES-project

Op woensdag 29 juni stonden de Energietuinen centraal als een van de beste voorbeelden van Nederlandse bodem. Het COME RES-project is een Europees initiatief waarbij kennisdeling tussen verschillende landen en initiatieven voorop staat. COME RES richt zich op een verscheidenheid aan sociaal-technische oplossingen, waaronder collectieve PV, wind, opslag, waterkracht en geïntegreerde oplossingen.

COME RES is een manier van kennisdeling om hernieuwbare energie in de elektriciteitssector te vergroten. Het is gericht op het faciliteren van de ontwikkeling van hernieuwbare energiegemeenschappen. Zo proberen ze energiegemeenschappen van elkaar te leren en regio’s aan elkaar te koppelen waardoor energiegemeenschappen verder ontwikkeld worden.

De best-practices in Nederland

In dit kader was er een Duitse delegatie in Nederland om te leren van onze best-practices. In die hoedanigheid is gevraagd om een toelichting te geven over het concept Energietuinen (ofwel: Energy Gardens). Het was interessant om te laten zien hoe wij ons concept tot realiteit brengen en vooral hoe de Duitse delegatie daarop reageerde. Zij hadden bijvoorbeeld nog nooit gehoord van een NGO die zich op deze manier inzet om de energietransitie te helpen. Het was voor hen inspirerend en zette aan tot denken over een dergelijke constructie in hun eigen regio. We hebben uitvoerig gesproken over welke stakeholders er in het Duitse netwerk zaten om een dergelijk concept te realiseren.

Uitdagingen en oplossingen

We hebben natuurlijk ook de hindernissen besproken. We ondervonden dat veel van de hindernissen die wij in Nederland hebben, ook in Duitsland van toepassing zijn. Zo hebben zij ook te maken met groeiende weerstand van de omwonenden en financiering van extra elementen buiten de zonnepanelen. Onze manier van participatie en het toevoegen van andere elementen dan alleen energie werd als erg interessant gezien. Elementen hiervan willen zij graag gaan overnemen in hun eigen aanpak. Dit werkt hetzelfde in Duitsland als in Nederland.

Betrokkenen

De Duitse delegatie bestond uit een diverse groep stakeholders. Onder andere: Thuringian Energy, GreenTech Agency, BürgerEnergie Thüringen, Bündnis Bürgerenergie en een parlementslid van het Turings parlement. Verder waren er verschillende wetenschappers van zowel de Vrije Berlijnse Universiteit als de Technische Universiteit Eindhoven. Een gemixt gezelschap met verschillende disciplines wat de discussies tot een hoog niveau heeft getild.

Interessant om te zien dat na een Spaanse delegatie nu ook een Duitse delegatie geïnteresseerd was in ons concept. Op naar de eerste niet-Nederlandse Energy Garden!

Energietuinen trok al eerder Europese aandacht

Het is niet de eerste keer dat Energietuinen als voorbeeld mag dienen voor andere landen. Energietuinen Nederland werd in mei door COME RES gekozen als ‘best practice’. Daarmee wordt het concept Energietuinen als een van de goede voorbeelden voor het realiseren van sociale, economische of ecologische meerwaarde bij hernieuwbare energie onder de aandacht gebracht in alle negen Europese landen die meedoen aan het project.