College Montfoort positief over plannen Energietuin Mastwijk

30 juli 2020

College Montfoort positief over bestemmingsplan Energietuin Mastwijk

Het college van de gemeente Montfoort heeft zich op 22 juli positief uitgesproken over het bestemmingsplan Energietuin Mastwijk. Nu hoeft alleen de gemeenteraad het bestemmingsplan nog vast te stellen; dit staat op de agenda voor 28 september. Het collegebesluit is een belangrijke mijlpaal voor initiatiefnemers NMU en Afvalzorg, die sinds voorjaar 2019 samen werken aan de ontwikkeling van een Energietuin op de voormalige stortlocatie langs de Mastwijkerdijk. Het ontwerp combineert energieopwekking (uit een groot zonnepark) met natuurontwikkeling, recreatie en educatie. Zo moet een toegankelijk en ‘beleefbaar’ landschap ontstaan, met meerwaarde voor de lokale gemeenschap.

Het idee ‘Energietuin’ is ontwikkeld door de Natuur en Milieufederaties. In het project Energietuinen Nederland willen we laten zien dat grootschalige energieprojecten ook mooi kunnen zijn: een aanwinst voor de natuur en de lokale gemeenschap. Daarom werken we hard aan de ontwikkeling van drie voorbeeldprojecten, een communicatieprogramma en een kopieerbare aanpak. Zo kunnen in Nederland steeds meer plekken ontstaan waar duurzame energie samengaat met natuur, recreatie en educatie. Belangrijk uitgangspunt is dat de Energietuinen ‘van en voor burgers’ worden: multifunctionele parken die in co-creatie met de omgeving worden ontworpen én uitgevoerd.

Energietuin Mastwijk

In Montfoort zijn we begin 2019 vlammend van start gegaan met een uitgebreid ontwerptraject. We organiseerden 4 ontwerpavonden, én richtten een denktank op van lokale betrokkenen. Het traject leverde een keur aan aandachtspunten én concrete ideeën op om een gedragen ontwerp te maken. Zo gaan we het plaatselijke Wellant college betrekken bij het groenbeheer, krijgt het voorterrein een mooie groene inrichting en kijken we of er in het zonnepark schapen kunen grazen. Ook wordt het hele terrein aantrekkelijk voor bezoekers: met diverse struinpaden, een uitkijktoren en informatiepanelen. Er zijn zelfs plannen voor elektrische fluisterbootjes en een energie-innovatiepad! En om overlast voor de buren te voorkomen, werken we aan een degelijk onderhoudsplan. Het huidig ontwerp is te zien op de zogenoemde vlekkenkaart (PDF).

Stapje voor stapje

De vaststelling van het bestemmingsplan in september is een belangrijke tussenstap, maar zeker niet de laatste! Daarna moet een omgevingsvergunning worden aangevraagd, waarmee we in het najaar een SDE++ aanvraag kunnen indienen. Die subsidie is hard nodig om het zonnepark – en dus de Energietuin – te kunnen realiseren. Zo komen we steeds een stapje dichter bij het verwezenlijken van onze droom: een Energietuin langs de Mastwijkerdijk te Montfoort.

Lees verder over Energietuin Mastwijk

Meer weten over deze Energietuin? Neem contact op met:

Profiel Gerben de Vries

Gerben de Vries

Natuur en Milieufederatie Utrecht