Participatie

Handvatten voor een participatief ontwerpproces

In het ontwerptraject van de Energietuinen worden omwonenden en lokale belanghebbenden vanaf de start nauw betrokken, zodat optimaal gebruik gemaakt wordt van lokale expertise en behoeften. Daarnaast komt een deel van de opbrengsten uit de energie-opwekking ten gunste van de lokale gemeenschap. Handvatten om een goed participatief ontwerpproces te organiseren, vind je in dit dossier.

Handreiking: Wind- en Zonneparken realiseren met bewoners

Deze handreiking geeft informatie en tips over hoe inwoners betrokken kunnen worden bij de ontwikkeling van wind- en zonneparken. De brochure gaat in op zowel procesparticipatie als de financiƫle participatie om te komen tot minimaal 50% lokaal eigendom. Een uitgave van De Natuur en Milieufederaties en Energie Samen.

Download de handreiking