Participatie

Handvatten voor een participatief ontwerpproces

In het ontwerptraject van de Energietuinen worden omwonenden en lokale belanghebbenden vanaf de start nauw betrokken, zodat optimaal gebruik gemaakt wordt van lokale expertise en behoeften. Daarnaast komt een deel van de opbrengsten uit de energie-opwekking ten gunste van de lokale gemeenschap. Handvatten om een goed participatief ontwerpproces te organiseren, vind je in dit dossier.

Video Participatief ontwerpen

Maak kennis met de methode om omwonenden en lokale partijen direct vanaf de start bij een energieproject te betrekken: participatief ontwerpen. In deze video gaan we op bezoek bij de toekomstige Energietuin de Noordmanshoek en geven we tips om samen met de omgeving te ontwerpen. Dit is deel 4 van de informatieve videoreeks Energietuinen van A tot Z. Met de video’s leer je stap voor stap hoe je komt tot een Energietuin. Bij iedere video hoort een informatieblad, waarbij dieper wordt ingezoomd op het onderwerp en waarin je handige tools vind. Bekijk ze allemaal in de Toolkit. 

Informatieblad Participatief ontwerpen

Het begint allemaal met een leeg vel, letterlijk. Want bij participatief ontwerpen ga je samen met omwonenden en andere lokaal betrokken groepen vanaf het allereerste begin aan de slag met het ontwerp. Bij Energietuinen gebruiken we deze methode om ervoor te zorgen dat niet alleen de betrokkenheid van de omgeving gewaarborgd is, maar ook om de lokale kennis goed te benutten. In dit informatieblad lees je wat erbij komt kijken om samen met de omgeving te ontwerpen en geven we je concrete tips.

Download het informatieblad

Handreiking: Wind- en Zonneparken realiseren met bewoners

Deze handreiking geeft informatie en tips over hoe inwoners betrokken kunnen worden bij de ontwikkeling van wind- en zonneparken. De brochure gaat in op zowel procesparticipatie als de financiële participatie om te komen tot minimaal 50% lokaal eigendom. Een uitgave van De Natuur en Milieufederaties en Energie Samen.

Download de handreiking