Ecologisch ontwerp

Bouwstenen voor een ecologisch ontwerp

In een Energietuin is er veel ruimte voor de natuur, want we willen op deze locaties de biodiversiteit bevorderen. In dit dossier vind je tools om te komen tot een goed en gedragen ecologisch ontwerp van een zonnepark.

Organiseer een Natuurwerkplaats

Om tot een een ecologisch ontwerp te komen, kun je een Natuurwerkplaats organiseren¬†om de mogelijkheden voor biodiversiteit te inventariseren. Hoe je dit doet, lees je in het werkblad ‘Hoe organiseer je een Natuurwerkplaats?’

Download het werkblad

Natuur & Landschap in de RES

Deze handreiking bevat handvatten voor een goede omgang met natuur en landschap bij de uitwerking en uitvoering van RES 1.0. We geven bijvoorbeeld een aanzet voor een objectievere toetsing en monitoring van de impact op deze waarden en delen in de publicatie bruikbare voorbeelden van de natuurinclusieve energietransitie. De publicatie is bedoeld voor RES-coördinatoren, ambtenaren, betrokken bestuurders, volksvertegenwoordigers en maatschappelijke organisaties.

Download de handreiking