Ruimte voor natuur

Ruimte voor de natuur

In een Energietuin is er veel ruimte voor de natuur, want we willen op deze locaties de biodiversiteit bevorderen. In dit dossier vind je bouwstenen en inspiratiemateriaal om een impuls te geven aan de natuur.

Organiseer een Natuurwerkplaats

Om tot een een ecologisch ontwerp te komen, kun je een Natuurwerkplaats organiseren om de mogelijkheden voor biodiversiteit te inventariseren. Hoe je dit doet, lees je in het werkblad ‘Hoe organiseer je een Natuurwerkplaats?’

Download het werkblad

Masterclass | Biodiversiteit op zonneweides? Het kan écht samen!

Biodiversiteit kan én moet een veel prominentere rol krijgen bij de ontwikkeling van nieuwe zonneweides. Dat kán ook, als we er maar op een andere manier naar durven kijken. Dat was de belangrijkste conclusie van de masterclass  ‘Samen werken voor energie en biodiversiteit’. Laat je inspireren door de drie kijkrichtingen van de experts.

Lees het verslag

Natuur & Landschap in de RES

Deze handreiking bevat handvatten voor een goede omgang met natuur en landschap bij de uitwerking en uitvoering van RES 1.0. We geven bijvoorbeeld een aanzet voor een objectievere toetsing en monitoring van de impact op deze waarden en delen in de publicatie bruikbare voorbeelden van de natuurinclusieve energietransitie. De publicatie is bedoeld voor RES-coördinatoren, ambtenaren, betrokken bestuurders, volksvertegenwoordigers en maatschappelijke organisaties.

Download de handreiking